Báo giá Iphone

Máy Dịch vụ sửa chữa Giá Thời gian Bảo hành Đặt lịch
Máy Dịch vụ sửa chữa Giá Thời gian Bảo hành Đặt lịch
Apple iPhone iPhone 5 Thay mặt kính 240.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 5C Thay mặt kính 230.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 5S Thay mặt kính 240.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 5SE Thay mặt kính 250.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 6 Thay mặt kính 285.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 6 Plus Thay mặt kính 320.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 6S Thay mặt kính 310.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 6S Plus Thay mặt kính 380.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 7 Thay mặt kính 395.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 7 Plus Thay mặt kính 495.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 8 Thay mặt kính 650.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời
Apple iPhone iPhone 8 Plus Thay mặt kính 690.000đ 60 Phút Bụi bọt trọn đời